Kontingent

Kontingenter for 2017Som Senior, Ungsenior og Junior medlem (fuldtids) kan du købe medlemskab af "fritspils aftaler"
- kaldet XL Golf. og MidtVestGolf. 


Fuldtids medlemmer af Herning Golf Klub bosiddende tættere på Herning Golfklub end Ikast Golf Klub, kan købe nabomedlemskab for kr. 1.550,- årligt.

Tilsvarende for fuldtids medlemmer af Ikast Golf Klub, i Herning Golf Klub.

Fuldtids medlemmer af Brande Golfklub bosiddende tættere på Brande Golfklub end Ikast Golfklub, kan købe nabomedlemskab for kr. 1.550,- årligt.

Tilsvarende for fuldtids medlemmer af Ikast Golfklub i Brande Golfklub.

Medlemskabet er bindende for kalenderåret, og ændring til anden kategori samt udmeldelse, skal ske skriftligt inden den 30. november - med virkning for det efterfølgende år.

;